صفحه آرشیو

در آثار شخصیت های اسلامی

در آثار شخصیت های اسلامی

امام مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در آثار شخصیت هاى اسلامى(۱)

علماي اسلام، افزون بر انجام وظيفه خطير بيانِ احكام شرعى، به مسائل مهم معارف اسلامي و اعتقادي و شبهاتى، كه از سوي نحله هاي گوناگون افكنده مي شده، غافل نبوده اند.تولد مهدى،حيات، غيبت، حكمت غيبت و... از سوي بزرگان اسلام، چه شيعه و چه سنّى،…