صفحه آرشیو

در تربيت

آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانان(۲)

آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانان(۲) آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانانشناخت صحیح احکام الهى به عنوان یک عنصر مهم, در تربیت دینى فرزندانمان محسوب مى شود. اگر بخواهیم فرزندان خود را طورى تربیت کنیم که احکام الهى رعایت نمایند…