صفحه آرشیو

در زنجیر بودن شیطان در ماه رمضان

در زنجیر بودن شیطان در ماه رمضان

در زنجیر بودن شیطان در ماه رمضان پرسش این که می گویند در ماه رمضان شیطان در زنجیر است، چقدر مستند است؟ پاسخ اجمالی یکی از سخنان پیامبر اسلام(ص) در مورد آثار و برکات ماه مبارک رمضان که در منابع معتبر روایی؛ نظیر کتاب کافی، تهذیب و...…