در مذمّت ابوهریره
۱۳ آذر ۱۳۹۷

در مذمّت ابوهریره ابن ابی الحدید معتزلی در صفحه ۳۵۸ جلد اوّل و نیز در جلد چهارم شرح «نهج البلاغه»([۱]) از شیخ و استاد خود، امام ابو جعفر اسکافی نقل می‌نماید که معاویه‌ی بن ابی سفیان جمعی از صحابه و تابعین را مأمور نمود که اخبار قبیحه در طعن و بیزاری جستن از علی جعل […]