صفحه آرشیو

دعای اسم اعظم

دعای اسم اعظم

دعای اسم اعظم خلاصه پرسش دعای «اسم اعظم» چه دعایی است؟ پرسش دعای «اسم اعظم» چه دعایی است؟ پاسخ اجمالی درباره اصل «اسم اعظم»، باید گفت: بسیاری از اندیشمندان دینی معتقدند که «اسم اعظم» صرف…