صفحه آرشیو

دلایل اعتقاد به امامت و امامان

دلایل اعتقاد به امامت و امامان

دلایل اعتقاد به امامت و امامان چرا شیعه به امامت و امامان به خصوصی اعتقاد دارد؟ پرسش از کجا ما باید امامان را باور داشته باشیم؟ پاسخ اجمالی ظاهرا منظور شما این است که چگونه ما می توانیم اعتقاد پیدا کنیم و بفهمیم که شخصی امام است. اما…