صفحه آرشیو

دلایل برتری امیرالمومنین علیه السلام بر دیگر صحابه

دلایل برتری امیرالمومنین علیه السلام بر دیگر صحابه

دلایل برتری امیرالمومنین علیه السلام بر دیگر صحابه اگر فقط فرض کنیم حضرت علی امام معصوم نبود و فقط بعنوان یکی از صحابه بخواهیم او را بررسی کنیم نسبت به دیگر صحابه چه برتری هایی داشته است؟ برخی از دلایل برتری حضرت علی علیه السلام بر تمام…