صفحه آرشیو

دلایل عصمت انبیاء علیهم السلام

دلایل عصمت انبیاء علیهم السلام

دلایل عصمت انبیاء علیهم السلام نخستین گروه از انسان‌ها که معصومند، پیامبران هستند. وجـوب عـصمت انبیا و پاکی آنها از هرگونه آلودگی یکی از مهم‌ترین مسائل علم کلام است. تمام مسلمانان بر ضرورت عصمت أنبیا از تعمد کذب در ادعای رسالت…