صفحه آرشیو

دلیل انتخاب حضرت علی به جانشینی از سوی پیامبر

دلیل انتخاب حضرت علی به جانشینی از سوی پیامبر

دلیل انتخاب حضرت علی به جانشینی از سوی پیامبر چرا پیامبر اکرم(ص) حضرت علی (ع) را به جانشینی خود بر گزید؟ از آنجایی که مسئله امامت در منطق شیعه به امت واگذار نشده است‚ وهمه مسائل آن مربوط به خدا است وفقط ابلا‌غ از طرف پیامبر اکرم…