صفحه آرشیو

دلیل عدم دوام حکومت امام علی

دلیل عدم دوام حکومت امام علی

دلیل عدم دوام حکومت امام علی خلاصه پرسش آیا دلیل دوام نداشتن حکومت امام علی(ع)، بی‌توجهی ایشان به عنصر مصلحت و تأکید بیش از حد بر اجرای دقیق عدالت و نیز افشاگری‌های صریح حضرتشان بود؟! پرسش با سلام؛ آیا علت…