صفحه آرشیو

دلیل نام گذاری ناکثین و قاسطین و مارقین

دلیل نام گذاری ناکثین و قاسطین و مارقین

دلیل نام گذاری ناکثین و قاسطین و مارقین خلاصه پرسش گروه‌هایی که با امام علی(ع) در دوران خلافتشان به ستیز برخاستند، ناکثین، قاسطین و مارقین نام داشتند. دلیل این نام‌گذاری چه بود؟ پرسش سه جریان و گروه عمده…