صفحه آرشیو

دلیل نبود نواب خاص در زمان غیبت کبری امام زمان

دلیل نبود نواب خاص در زمان غیبت کبری امام زمان

دلیل نبود نواب خاص در زمان غیبت کبری امام زمان خلاصه پرسش چرا تنها در سده اول غیبت، امام زمان(عج) افراد خاصی را به عنوان نماینده انتخاب فرموده و این رویکرد در سده‌های بعدی ادامه نیافت؟ پرسش چرا غیبت صغری امام…