صفحه آرشیو

دموکراسی میراث این امام معصوم است

واکنش دکتر پیمان به سخنان رئیس جمهور :

دامنه مجادلات سیاسی نباید به حوزه اصول دین و عقاید برسد . دکتر آیت پیمان رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی در بیانیه ای بطور مبسوط به سخنان رئیس جمهور واکنش نشان داد. در این بیانیه مشروح آمده است که : جناب دکتر روحانی…