صفحه آرشیو

دهم

تقویم شیعه دهم ذی القعده

تقویم شیعه دهم ذی القعده وفات «فخرالدین محمد بن حسن بن شهیدثانی» (۱۰۳۰ هجری قمری) --- وفات «فخرالدین محمد بن حسن بن شهیدثانی» (۱۰۳۰ هجری قمری) شیخ ابوجعفر محمد بن حسن بن شهید ثانی مُلقّب به فخرالدین است که پدرش شیخ حسن،…