تقویم شیعه دهم ذی القعده   وفات «فخرالدین محمد بن حسن بن شهیدثانی» (۱۰۳۰ هجری قمری) — وفات «فخرالدین محمد بن حسن بن شهیدثانی» (۱۰۳۰ هجری قمری) شیخ ابوجعفر محمد بن حسن بن شهید ثانی مُلقّب به فخرالدین است که پدرش شیخ حسن، صاحب کتاب معروف “معالم الاصول” و جدّش، شهید ثانی و صاحب کتاب […]