صفحه آرشیو

دهه ی ولایت

حدیث ثقلین

حدیث ثقلین پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مکرّر در مکان ‏ها و زمان های مختلف با بیان‌ گوناگون، حدیث ثقلین را مطرح نمودند یکی از مهم ترین آن ها در سفر حج و در روز عید قربان و هم چنین روز عید غدیر سال دهم هجرت یعنی سالِ حجه البلاغ است  و…