آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در راستای دوره های قرآنی خود در لندن، پایتخت انگلستان به تازگی دوره ای فراگیر در علوم قرآن کریم زیر نظر شیخ ضیاء الدین الزبیدی مدیر مرکز علوم قرآن و تفسیر برگزار کرده است. شیخ زبیدی درباره این دوره گفت: دوره برگزار شده دوره ای فشرده بود که مجموعه […]