صفحه آرشیو

دوستی با شخص ناشناخته

دوستی با شخص ناشناخته

دوستی با شخص ناشناخته امام علی علیه السلام: هرگز به دوستی با کسی که اورا خوب نشناخته ای رغبت مکن. میزان الحکمه، ج۶، ص۲۰۹ منبع http://shiastudies.com