صفحه آرشیو

دومین دوره تاریخی امامت ۱

دومین دوره تاریخی امامت ۱

دومین دوره تاریخی امامت ۱ دوره ی دوم تاریخ امامت«به نظر بنده، از دوران امام سجاد(ع)، یعنی از سال شصت و یکم هجری تا سال ۲۶۰، که دویست سال است، سه مرحله داریم.یعنی یک مرحله و دوره شامل سه امام بزرگوار می شد، علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع) و…