صفحه آرشیو

دومین دوره تاریخی امامت (4)

دومین دوره تاریخی امامت ۴

دومین دوره تاریخی امامت ۴ مرحله ی دوم از دوران امامت دوران زندگانی امام باقر (ع)چنان که در آغاز تقسیم بندی تاریخ زندگی امامان (ع) مورد اشاره قرار گرفت، دوران دوم تاریخ امامت از امام سجاد (ع)آغاز می شود و تا نیمه ی دوران حیات…