صفحه آرشیو

دو اصطلاح شيعه و اهل سنّت از كجا آمده اند

دو اصطلاح شیعه و اهل سنّت از کجا آمده اند

دو اصطلاح شیعه و اهل سنّت از کجا آمده اند سؤال کننده گرامی : در اسلام، دو مذهب اصلی بیشتر وجود ندارد؛ که عبارتند از شیعه و سنّی. مذهب شیعه از زمان خود رسول خدا (ع) وجود داشته و خود آن حضرت لفظ شیعه را به پیروان علی (ع) اطلاق نموده اند ؛ و…