صفحه آرشیو

دکتر آیت پیمان در جمع شیعیان ارمنستان

دکتر آیت پیمان در جمع شیعیان ارمنستان

تعالیم قرآن وپیامبر و امامان شیعه فقط برای نجات آخرت نیست . وی که در جمع شیعیان مقیم ایروان در مراسم شب جمعه مسجد کبود سخنرانی می کرد ، با بیان و شرح و تفسیر حدیثی از امام رضا علیه السلام گفت: تعالیم جامع قرآن و پیامبر و امامان و آموزه…