صفحه آرشیو

دکتر آیت پیمان: لزوم بازگشت به اخلاق در پناه ثقلین

دکتر آیت پیمان: لزوم بازگشت به اخلاق در پناه ثقلین

دکتر آیت پیمان: لزوم بازگشت به اخلاق در پناه ثقلین هیچ گاه نباید از یاد ببریم که اگر نسل ما زیربنای اخلاقی اش سست شود، آن موقع است که با امواج انحرافی ماهواره و فضای مجازی گمراه شده و به سمت و سوی مورد نظر شیطان کشیده می‌شود. خبرگزاری…