صفحه آرشیو

دکتر ابراهیم فیاض

تخطی از حکم خدا، وکالت مردم را نقض می‌کند

گفتاری از دکتر ابراهیم فیاض درباره «فقه الوکاله» تخطی از حکم خدا، وکالت مردم را نقض می‌کند شبکه اجتهاد: «فقه الوکاله» یکی از مغفول‌ترین ابعاد فقه شیعه است. درحالی‌که یکی از کاربردی‌ترین و اجرایی‌ترین چارچوب‌های فقه شیعه موضوع وکالت است.…