صفحه آرشیو

دیدار اعضای مجمع جهانی شیعه شناسی با آیت الله علوی بروجردی

دیدار اعضای مجمع جهانی شیعه شناسی با آیت الله علوی بروجردی

دیدار اعضای مجمع جهانی شیعه شناسی با آیت الله علوی بروجردی اعضا و کارکنان مجمع جهانی شیعه شناسی عصر روز دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ با ایت الله علوی بروجردی در بیت شریف مرحوم ایت الله العظمی بروجردی دیدار و گفتگو کردند. دکتر ایت پیمان رئیس و…