صفحه آرشیو

دیدار با آیت الله شهرستانی

دیدار با آیت الله شهرستانی

دیدار با آیت الله شهرستانی جناب آقای دکتر پیمان ریاست مجمع جهانی شیعه شناسی به همراه  استاد سید محمد صالحی و برای معرفی ایشان و آثارشان به دیدار آیت الله حاج سید جواد شهرستانی رفتند. در این دیدار صمیمانه ریاست مجمع با معرفی استاد صالحی و…