صفحه آرشیو

دیدار تعدادی از علما و جوانان شیعه سوئدی با آیت الله شهرستانی

دیدار تعدادی از علما و جوانان شیعه سوئدی با آیت الله شهرستانی

دیدار تعدادی از علما و جوانان شیعه سوئدی با آیت الله شهرستانی به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی شیعه شناسی تعدادی از جوانان شیعه متولد و بزرگ شده سوئد و شیخ صفدر محمد عباس از علمای خوجه و امام جمعه مرکز اسلامی ترهلتن سوئد و مدیر و مبلغ…