صفحه آرشیو

دیدار مشاور رئیس جمهور افغانستان و دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی

دیدار مشاور رئیس جمهور افغانستان و دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی

دیدار مشاور رئیس جمهور افغانستان و دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی سید ناصر عطائی مشاور رئیس جمهور افغانستان  و رئیس شورای ملیت سادات با دکتر آیت پیمان دبیرکل مجمع جهانی شیعه شناسی دیدار و گفتگو کرد در این دیدار آقای سید ناصر…