صفحه آرشیو

دیدن دل

چشم دل چیست ؟

چشم دل چیست که امیرالمؤمنین«علیه السلام» می فرماید: «من خدایی را که نمی بینم عبادت نمی کنم و خداوند را با چشم دل می بینم»؟ پاسخ دهى به این پرسش و سؤالات دیگر از این نوع (مانند شهود وجه الله یعنى چه؟ فناى وجه الله یعنى چه؟ چگونگى آنها و…