صفحه آرشیو

دیده شدن تمام زمین در آخرالزمان

دیده شدن تمام زمین در آخرالزمان

دیده شدن تمام زمین در آخرالزمان آیا در زمان ظهور امام زمان(عج) مردم می‌توانند تمام زمین را مانند کف دست خود ببینند؟ پرسش حدیثی که می‌گوید مردم در آخرالزمان تمام زمین را مانند کف دست می‌بینند، صحیح است؟ پاسخ اجمالی در مورد آنچه در…