صفحه آرشیو

دیدگاه جالب آیت الله بروجردی در قبال منافع عامه مسلمانان

دیدگاه جالب آیت الله بروجردی در قبال منافع عامه مسلمانان

دیدگاه جالب آیت الله بروجردی در قبال منافع عامه مسلمانان آیت الله علوی بروجردی مطرح کرد: دیدگاه جالب آیت الله العظمی بروجردی در قبال منافع عامه مسلمانان حوزه/ آیت الله العظمی بروجردی معتقد بودند، زعامت مرجعیت شیعه یا ولایت فقیه، فقط…