صفحه آرشیو

دین حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اسلام

کشتن ۹۹۹ نفر از هر هزار نفر توسط امام زمان

کشتن ۹۹۹ نفر از هر هزار نفر توسط امام زمان شبهه:آیا واقعیت دارد که امام زمان (عج) از هر هزار نفر ۹۹۹ نفر را خواهد کشت؟ یکى از شبکه‌هاى وهابى روایاتى از کتاب هاى شیعه خوانده که بر طبق آن‌ هنگامى که حضرت مهدی ظهور کند، از هر…

دین حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اسلام

دین حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اسلام وهابیون شبهه می کنند که حضرت خدیجه قبل از اسلام به دین یهود بوده آیا این صحیح است؟ هر جند از زندگانی و دین حضرت خدیجه(س) قبل از ازدواج با پیامبر (ص) و دوران جاهلیت اطلاع چندانی در دست نیست اما…