صفحه آرشیو

دین مسیح

دین مسیح

معنویّت مسیحی (۳)

کلیسا شناسی در مسیحیت و تعالیم مسیحی، نه فردگرایی محض توصیه شده است و نه جمع گرایی مطلق، بلکه پیوند اعضای کلیسا در بدن مسیح طرح شده است؛ به این معنا که همگان در مسیح یکی شوند. هرکس در عین فرد بودن، این قابلیت را دارد که در مسیح نیز، با دیگر…

معنویّت مسیحی (۴)

۲٫ جامعه ی مسیحی نذر، عهد و پیمانی که کشیشان و راهبان سالک بر آن استوار می‌مانند، منبع و مرجعی مشترک و همگانی است که می توان از آن برای استناد به جامعه ی مسیحی استفاده کرد. تفاوتی هم نمی کند که به این مسأله چگونه نظر شود: در قالب…

معنویّت مسیحی (۵)

آخرت شناسی آخرت شناسی از منظر مسیحیّت به این معناست که زمانی پس از این دنیا خواهد آمد و در آن زمان اتفاق هایی رخ خواهد داد. در آن زمان، عیسی مسیح نقشی اساسی ایفا می‌کند و از سویی رابطه ی معنوی انسان با مسیح در آن دنیا، بسیار ارزنده و…

معنویّت مسیحی (۶)

۲٫ اثبات دنیا از آنجا که مسیحیّت در دنیای فانی، جذب و غرق شده است، و مسیح به‌عنوان قطب مخالف نمی‌تواند در دنیا، فانی شود، از این¬رو، باید در مقابل یکدیگر قرارگیرند. در این فضا، کلیساها در صدد هستند تا از فرصت‌ها تمام…

در جست و جوی امر مطلق

پدیدارشناسی هگل و دفاع از مسیحیتویلهم فردریس هگل، فیلسوف آلمانی نامداری است که بر اندیشه و فلسفه در غرب اثرات ماندگاری گذاشته است. از آن میان یکی شکل گرفتنن سنت پدیدارشناسی بر بستر آرای او و در دستگاه نظری فلسفه ی قاره ای است. هگل، از جمله…

خلاصه مسیحیت

اشاره:سن آگوستین _( ۴۳۰- ۳۵۴) به عنوان یکی از چهار معلم بزرگ یا اولیای دنیای مسیحی لاتین اشتهار دارد. همراه با آمبروز Ambrose، ژروم Jerome، پاپ گرگوری بزرگ Pope Gregory the Great، او با نوشته های متعدد و حجیمش تأثیر عظیمی بر اندیشه وسطایی…

بنیادهای دین مسیحی

اشاره:ژان کالوین (۶۴- ۱۵۰۹) Jean (John) Calvin به سال ۱۵۳۶ از فرانسه به ژنو آمده و بزودی به عنوان پیشوای روحانی شهر برای خود اعتبار کسب نمود، البته به رغم درگیری شدید با مخالفین. دیری نگذشت که او ژنو را به پایتخت مبارزه جویان پروتستان در…

نبوغ مسیحیت

نبوغ مسیحیت(*) مقدمهفرانکلین لوفان باومر:فرانسوا رُنه، ویکنت دو شاتوبرییان(۱۸۴۸-۱۷۶۸) یکی از رهبران واکنش، علیه انقلاب فرانسه، و از پیشگامان اصلی ادب در فرانسه دوران ناپلئون بود. در یادداشتهای روزانه خود او توضیح می دهد که بعد از تجربه ای…

بنیادهای دین مسیحی

اشاره: ژان کالوین (۶۴- ۱۵۰۹) Jean (John) Calvin به سال ۱۵۳۶ از فرانسه به ژنو آمده و بزودی به عنوان پیشوای روحانی شهر برای خود اعتبار کسب نمود، البته به رغم درگیری شدید با مخالفین. دیری نگذشت که او ژنو را به پایتخت مبارزه جویان پروتستان…

آرامش دین

اشاره: لئونارد بوشر (تولد؟ ۱۵۷۱) خودش را «شهروند لندن» توصیف می کرده است. احتمالاً او فرزند یک مهاجر والون Walloon به نام دومینیک بوشر Domynic Busher بوده است . در زمان نوشتن کتاب آرامش دین: یا درخواست جدی برای…