صفحه آرشیو

دین پیامبر

پیامبر اسلام قبل از نبوت چه آئینى داشت؟ آیا حضرتشان پیرو دین عیسای پیامبر(ع) بود؟

پیامبر اسلام قبل از نبوت چه آئینى داشت؟ آیا حضرتشان پیرو دین عیسای پیامبر(ع) بود؟ پرسش پیامبر اسلام (ص) قبل از بعثت دارای چه اعتقاداتی بوده است؟ پاسخ اجمالی در این باره دیدگاههایی وجود دارد و به نظر می رسد که گفتار زیر به صواب نزدیک تر…