صفحه آرشیو

دیه نگرفتن حضرت علی از قاتلین حضرت زهرا

دیه نگرفتن حضرت علی از قاتلین حضرت زهرا

دیه نگرفتن حضرت علی از قاتلین حضرت زهرا آیاحضرت علی علیه السلام بعدازسقط شدن حضرت محسن از خلیفه دوم که باعث این قتل شده بود درخواست دیه نمود؟آیابه سبب جراحت حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراض وشکایتی،درخواست مجازات یادیه ای فرموده…