صفحه آرشیو

رابطه عقل و عشق تا كجا است؟(قسمت دوم)

رابطه عقل و عشق تا كجا است؟(قسمت دوم)

رابطه عقل و عشق تا کجا است؟(قسمت دوم)

رابطه عقل و عشق تا کجا است؟ امام حسین (ع) روز عاشورا کاری عاقلانه انجام داد یا عاشقانه؟ آیا در جنگ موارد غیرقابل درک عقلی وجود داشت؟ اگر واقعا این طور است، ملاک‏های این نوع پدیده‏ها چیست؟ چنان که گذشت، عقل متعارف و عشق حقیقی در…