صفحه آرشیو

رابطه ی غدیر با نظام سیاسی اسلام

رابطه ی غدیر با نظام سیاسی اسلام

رابطه ی غدیر با نظام سیاسی اسلام مقدمه:واقعه ای که در سال یازدهم هجری در منطقه ای به نام «غدیرخم» اتفاق افتاد، یک رخداد تاریخی صرف نبود. غدیرخم و جریانات آن روزگار تأثیری شگرف بر وقایعی که پس از آن در اسلام اتفاق افتاد، گذاشت.…