صفحه آرشیو

راهنمای زائران اربعین – سفر به عتبات

راهنمای زائران اربعین – سفر به عتبات

راهنمای زائران اربعین - سفر به عتبات شروع سفر باید توجه داشت هرچه زمان آغاز سفر به اربعین نزدیک‌تر باشد، ازدحام جمعیت در پایانه‌های مرزی و مسیرها بیشتر می‌شود. در این صورت ارائه خدمات کاهش یافته و با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود.…