صفحه آرشیو

راهنمای زائران اربعین – مقدمات سفر

راهنمای زائران اربعین – مقدمات سفر

راهنمای زائران اربعین - مقدمات سفر تدارک مقدمات سفر انجام هر سفری از جمله سفر اربعین حسینی نیازمند تدارک مقدمات سفر و ملزومات آن است که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. گذرنامه * برای سفر به عتبات عالیات در ایام…