صفحه آرشیو

راهنمای زائرین اربعین

راهنمای زائرین اربعین، مقدمه

راهنمای زائرین اربعین، مقدمه مقدمه سفر میلیونی زائران به عتبات عالیات در ایام اربعین، نشانه حیات و بالندگی نهضت بزرگ عاشورا و فرصتی بی نظیر برای پیروان اهل‌بیتb جهت معرفی این نهضت و حماسه بزرگ به جهانیان است. پیاده‌روی زائران و عشاق…