صفحه آرشیو

رایزن فرهنگی ایران

دیدار رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی با رایزن فرهنگی ایران در کشور اتریش

دکتر آیت پیمان با جناب دکتر  محمدرضا وصفی رایزن فرهنگی ایران در کشور اتریش دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی شیعه شناسی؛ دکتر آیت پیمان با جناب دکتر  محمدرضا وصفی در زمینه ی شیعه شناسی و شیعه پژوهی دیدار و گفتگو کرد. در…