صفحه آرشیو

رجعت، رستاخيز کوچک

رجعت، رستاخیز کوچک

رجعت، رستاخیز کوچک مقدمه شاید برخی افراد با اصطلاح «رجعت» آشنایی چندانی نداشته باشند؛ از این رو، برای آشنایی بیشتر با بحث رجعت و میزان اهمیت آن، مطلب را با روایتی از امام صادق (ع) آغاز می کنیم و سپس به بحث درباره آن می…