صفحه آرشیو

رجعت از دیدگاه قرآن (۲)

رجعت از دیدگاه قرآن (۲)

رجعت از دیدگاه قرآن (۲) ۱) (و من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اضل سبیلاً) (۱) هر کس در این سرای نابینا باشد، در آن سرای نیز نابینا و گمراه تر است.ابوبصیر می گوید: از امام باقر یا امام صادق علیه السلام در مورد آیه فوق…