صفحه آرشیو

رجعت از دیدگاه قرآن (۳)

رجعت از دیدگاه قرآن (۳)

رجعت از دیدگاه قرآن (۳) ۱) (انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی الحیاه الدنیا و یوم یقوم الاشهاد)(۱) بی شک ما رسولان خود و کسانی را که ایمان آورده اند یاری می کنیم؛ در این دنیا و در روزی که گواهان برخیزند.بی شک نصرت و پیروزی که…