صفحه آرشیو

رجعت کنندگان (۲)

رجعت کنندگان (۲)

رجعت کنندگان (۲) رجعت امیرمؤمنان علیه السلامبه طوری که از احادیث استفاده می شود، از نظر پیشوایان معصوم هیچ تردیدی نیست که امیرمؤمنان، مولای متقیان، حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام رجعت می کنند و سالیان درازی حکومت می نمایند.…