صفحه آرشیو

ردّیه‌ ها و تحلیل و بررسی دیدگاه‌ ها پیرامون مختار

ردّیه‌ ها و تحلیل و بررسی دیدگاه‌ ها پیرامون مختار

ردّیه‌ ها و تحلیل و بررسی دیدگاه‌ ها پیرامون مختار گفتار اول: ارتباط مختار با محمد حنفیه شاید اولین ارتباط مهمی که بین مختار و محمد حنفیه وجود دارد، این است که وقتی مختار در کوفه شروع به قیام کرد، خود را به عنوان نماینده محمد…