صفحه آرشیو

رزو دانشجو

۱۶آذر(روز دانشجو) از نگاه امام خمینی(قدس سره)

🌹16آذر(روز دانشجو) از نگاه امام خمینی(قدس سره) ♦️پس از کودتاى 28 مرداد، نیکسون معاون رئیس جمهورى آمریکا براى ارزیابى نتایج کودتا به ایران آمد. روز 16 آذر 1332 دانشجویان در اعتراض به این سفر در دانشگاه تهران تظاهرات کردند و مزدوران رژیم…