صفحه آرشیو

رفتن به مسجد جمکران و سهله در شب چهارشنبه

رفتن به مسجد جمکران و سهله در شب چهارشنبه

رفتن به مسجد جمکران و سهله در شب چهارشنبه خلاصه پرسش چرا شیعیان شب چهارشنبه به مسجد سهله و مسجد جمکران می‌روند؟ پرسش برتری شب چهارشنبه نسبت به سایر شب‌ها چه بود که اکثر علما شب چهارشنبه در مساجد جمکران و سهله…