مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: روایت شیعه و اهل سنت

آینه غدیر در روایت شیعه و اهل سنت

آینه غدیر در روایت شیعه و اهل سنت

آینه غدیر در روایت شیعه و اهل سنت
مشخصات کتاب:
سرشناسه : صاعد اصفهانی، محمدعلی، ۱۳۰۴ –
عنوان و نام پدیدآور : آینه غدیر در روایت شیعه و اهل سنت
مشخصات نشر : قم: مهر خوبان، ۱۳۹۴ .
مشخصات ظاهری : ۷۹۶ ص.
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۹۵-۴۹-۶
وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
یادداشت : این مدرک در آدرس http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است.
شناسه افزوده : مهرپرور، علیرضا، ۱۳۳۶ –
شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۷۱۱۳۶
ص : ۱

ادامه مطلب »