صفحه آرشیو

روایت عادلان قاسطان امام صادق علیه السلام در حق خلفا

روایت عادلان قاسطان امام صادق علیه السلام در حق خلفا

روایت عادلان قاسطان امام صادق علیه السلام در حق خلفا آیا روایت امامان عادلان قاسطان از قول امام صادق علیه السلام در حق خلفا صحیح است؟ اوّلاً : این روایت که در برخی از کتاب‌ها ؛ همانند : الصراط المستقیم - علی بن یونس العاملی - ج…