صفحه آرشیو

روایت فروختن باغ توسط امام علی و اعتراض حضرت زهرا

روایت فروختن باغ توسط امام علی و اعتراض حضرت زهرا

روایت فروختن باغ توسط امام علی و اعتراض حضرت زهرا خلاصه پرسش آیا امام علی(ع) باغ خود را برای کمک به فقیری فروخت و در پی آن مورد اعتراض حضرت فاطمه(س) قرار گرفت؟ پرسش می‌گویند: روزی حضرت علی(ع) به خاطر فشار…